Facebook Nyereményjáték Szabályzat

A Illúziók Múzeuma Kft. (1118 Budapest, Hegyalja út 44.)) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Nyereményjáték”) szervez.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

1. A játék időtartama

A nyereményjátékra jelentkezni 2021. 11. 23tól – 2021. 11.30-ig 12.00-ig lehetséges. A sorsolásra legkésőbb 2021. 11. 30., 16 óráig kerül sor.

2. A játék menete

A Nyereményjáték Facebook oldal eseménynél Nyereményjátékot felhívó posztjánál zajlik.

A játékra jelentkezni a fent megjelölt Facebook posztnál, 2021. 11. 23-án megjelenő poszt alá történő kommenteléssel lehetséges, a nyereményjáték poszt alatt (nov. 23.)

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után Az Illúziók Múzeuma Kft. jóvoltából 3 db páros belépőt sorsol ki a résztvevők között.

A nyertesek véletlenszerű sorsolással lesznek kiválasztva a https://socialwinner.besocial.hu oldal segítségével. A sorsolás eredményéről print screent teszünk ki a kommnetek végén és a nyertesnek kell felvennie velünk a kapcsolatot a messenger oldalunkon keresztül 3 munkanapon belül, amit leírunk a sorsolás eredményénél is.

A nyertesek adatait megadjuk a Múzeum kapcsolattartójának, és a pénztárnál le lesz adva név alapján, így tudja felhasználni a nyertes 2021. dec. 31-ig.

Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre.

3. Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik.

4. A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

5. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Résztvevő által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

6. Adatkezelési szabályok

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel.
Kezelt adatok köre: név, Facebook profil.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Hello Pay Zrt., mint adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját mint személyes adatait kezelje.
A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére. Kezelt adatok köre: név, email cím.

Budapest, 2021. november 22.