Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek az ILLÚZIÓK MÚZEUMA Kft. és az Illúziók Múzeuma Kft. szolgáltatásait igénybe vevők jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint:

    1. DEFINÍCIÓK

        1.1. Szolgáltató: Illúziók Múzeuma Kft.

(székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3., Cg.: 01-09-346339, adószám: 27042537-2-42)

        1.2. Vendég: A Múzeumban nyújtott szolgáltatás igénybe vevője. Lehet minden kis- és nagykorú magyar és külföldi állampolgár, nagykorú kíséretével 12. életévét be nem töltött magyar és külföldi állampolgár, valamint magyar vagy külföldi jogi személy.

        1.3. Felek: Szolgáltató és a Vendég együtt

        1.4. A Múzeum helyszíne: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3.

        1.5. Honlap: a www.museumofillusions.hu weboldal

        1.6. ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek, amelyet a Szolgáltatónak – indokolt esetben – jogában áll egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítást köteles haladéktalanul a Honlapon, valamint a jegypénztáraknál közzétenni.

        1.7. Rendezvény: Csoportos programok (pl. céges csapatépítés, legénybúcsúk, leánybúcsúk születésnapok, osztálykirándulások), amelyek magukban foglalják a Múzeum teljes területének, vagy egy részének időlegesen kizárólagos, vagy más Vendégekkel közös használatát, valamint – külön megállapodás alapján – egyéb egyedi szolgáltatásokat is (pl. catering, animátor). 

    2. BELÉPŐJEGY

        2.1. A Múzeumba csak érvényes jeggyel lehet belépni, kivéve az esetleges ingyenes programokat, amelyekről a Szolgáltató eseti közleményben nyújt tájékoztatást.

        2.2. Az aktuális belépőjegyárakról a Szolgáltató honlapja és a jegypénztáraknál kifüggesztett árlista nyújt naprakész tájékoztatást.

        2.3. A belépőjegy megőrzése a Múzeumban történő tartózkodás tejes időtartama alatt kötelező, a belépőjegyet a látogatás során a személyzet ellenőrizheti.

        2.4. Az aktuálisan meghirdetett belépőjegyárakhoz képest eseti kedvezmények is lehetségesek (pl. nyereményjátékok, akciók) a Szolgáltató mindenkori tájékoztatása szerint.

        2.5. Fizetés a helyszínen készpénzben, bankkártyával, OTP SZÉP kártyával, K&H SZÉP kártyával, ajándék voucherrel (ajándékutalvánnyal), partnerek felületein (applikációkon) keresztül értékesített belépőjegyekkel lehetséges.

        2.6. Voucher beváltása (felhasználása) az azon feltüntetett érvényességi időn belül lehetséges. Az érvényességi időt követően Szolgáltató a voucher nem használható fel, és a vendég a voucher vételárának visszatérítésére sem jogosult. A voucher érvényességi idejének esetleges meghosszabbítása kapcsán – az érvényességi időn belül – a szolgáltató e-mail elérhetőségén kérhet tájékoztatást. 

        2.7. A belépőjegy 90 perces benntartózkodásra jogosít fel.

    3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

        3.1. A Vendég a belépőjegy megvásárlásával, illetve a Múzeum területére való belépéssel elfogadja a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit, egyúttal tudomásul veszi, hogy ennek betartását a Szolgáltató jogosult ellenőrizni.

        3.2. A Múzeumban intenzív fényhatások tapasztalhatóak, a Múzeumot mindenki kizárólag saját felelősségére látogathatja.

        3.3. 12. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel tehet látogatást a Múzeumban.

        3.4. A Múzeum egész területén tilos a rohangálás. 

        3.5. A Múzeumba alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem tehet látogatást. Amennyiben a személyzet észleli, hogy a Vendég alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatás alatt áll, úgy – érvényes belépőjegy ellenére is – a belépést megtagadhatja, illetve a Vendéget a Múzeumból eltávolíthatja. Ilyen esetekben a belépőjegy ára nem igényelhető vissza.

        3.6. A Múzeum egész területén tilos a dohányzás, beleértve az elektromos cigarettát is. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad!

        3.7. Nedves talpú lábbeliben, nedves ruházatban a Múzeum nem látogatható, mivel a csöpögő víz balesetveszélyt és sérülést okozhat.

        3.8. A ruhatár használata ingyenes és az alábbi esetekben kötelező.

Bármilyen méretű hátizsákot, esernyőt és 30×40×20 cm-nél nagyobb méretű táskát/csomagot a ruhatárban kell elhelyezni. Háton semmilyen méretű táska nem viselhető.

A ruhatárban élő állat, kerékpár, roller nem helyezhető el. Vendégenként a ruhatárban 2 db, 40x50x80 cm méretet meg nem haladó csomagot helyezhető el.

        3.9. A ruhatárban elhelyezett és elveszett, megsérült tárgyakért nem vállalunk felelősséget, kivéve azokat az eseteket, amikor kötelező jogszabályi rendelkezés a felelősség kizárását megtiltja.

        3.10. A Múzeum területén talált tárgyakat kérjük a ruhatárban leadni! A Múzeum területén elhagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.

        3.11. A kiállítótérbe tilos bevinni palackot, ételt, italt, élő állatot (kivéve vakvezető kutyát), gyermekjátékot, szúró- és vágóeszközöket, illetve bármit, ami a Vendégek és a személyzet testi épségét, biztonságát, illetve az alkotások, installációk állapotát veszélyezteti. Amennyiben egészségileg indokolt, folyadék bevihető kizárólag egy darab, táskában tartott max. 0,5 literes palackban.

        3.12. A Múzeum területére bármilyen veszélyes, sérülést okozó tárgyat bevinni tilos!

        3.13. Fénykép és videofelvétel készítése a Múzeumban megengedett. A felvételeken harmadaik személy kizárólag előzetes beleegyezésével szerepeltethető, továbbá a felvételek készítése során a többi Vendég zavarása tilos! A felvételek kizárólag magán célokra használhatók.

        3.14. A Vendég köteles a Múzeum területén az alapvető viselkedési normákat betartani, a többi Vendég és a Múzeum rendjének zavarásától tartózkodni.

A kiállítóterekben ne zavarja a többi Vendéget hangos beszéddel, mobiltelefonját halkítsa le és ne használja beszélgetésre!

        3.15. A Vendégek kötelesek magatartásukkal megóvni a saját és mások életét, testi épségét, valamint a Múzeum épületét, berendezését, a kiállított alkotásokat és installációkat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a Vendégek felelőtlen magatartásából erednek.

        3.16. Kérjük, hogy legkésőbb a Múzeum zárása előtt 10 perccel keresse fel a ruhatárat, ha szükséges. A Múzeum épületét a zárás időpontjáig kérjük elhagyni.

    4. KÉP- ÉS HANGFELVÉTELEK

        4.1. A Múzeum területén a Vendégek jogosultak álló- és mozgóképek, valamint hangfelvételek készítésére. Ennek során valamennyi látogató felelőssége és kötelessége a többi látogató személyiségi jogainak tiszteletben tartása, valamint a többi látogató szükségtelen zavarásától történő tartózkodás.

        4.2. A Vendégek saját magáncélú felhasználás körében a képfelvételeiken a Múzeum logóját jogosultak megörökíteni, nyilvánosságra hozni, közzétenni.

        4.3. A Múzeum területére történő belépéssel a Vendégek tudomásul veszik, hogy a Múzeum természetéből és működéséből adódóan, a Múzeumban olyan nyilvános események, tömegrendezvények kerülnek lebonyolításra, amelyeken álló- és mozgóképek, valamint hangfelvételek készülhetnek. Ezekben az esetekben a felvételek elkészítéséhez, közzétételéhez és felhasználásához az érintett személyek külön hozzájárulására nincs szükség.

    5. RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA

        5.1. A Múzeumban lehetőség van Rendezvények lebonyolítására. Ezzel kapcsolatosan a részletes információk és feltételek kapcsán kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal!

        5.2. A Rendezvényre külön írásbeli ajánlatot adunk, az ajánlat – megadott határidőn belüli – írásbeli elfogadása és a díjelőleg megfizetése a rendezvény megtartásának feltétele.

        5.3. Az ÁSZF a Rendezvény valamennyi részvevőjére irányadó. Az ÁSZF betartatása a Rendezvény résztvevőivel a rendezvényszervező (megrendelő) feladata és felelőssége. Gyermekzsúrok lebonyolítása esetén a megrendelő köteles az ÁSZF rendelkezéseit betartatni a gyermekekkel, és megfelelő számú felnőtt kísérő jelenlétéről gondoskodni.

    6. KIÁLÍTOTT ALKOTÁSOK, INSTALLÁCIÓK HASZNÁLATA 

        6.1. A kiállított tárgyakat, alkotásokat, installációkat rángatni, ráugrani, rámászni, rongálni, vagy bármely egyéb módon nem rendeltetésszerűen használni tilos.

        6.2. A Vendég az egyes installációknál köteles figyelembe venni és betartani a figyelmeztető és tájékoztató táblákon jelzett felhívást. Pl. „Tilos hozzányúlni”. Amennyiben bármely figyelmeztetés vagy tájékoztatás nem egyértelmű, úgy kérj a személyzet segítségét!

        6.3. Az „örvénylő alagút” fantázianevű installációba magassarkú cipővel bemenni balesetveszélyes és tilos! Nem rendeltetésszerű használat során keletkezett sérülés esetén a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

        6.4. A Múzeumban kiállított alkotások, installáció a Múzeum tulajdonát képezik, károkozás esetén a Múzeum a kár megtérítését a Vendégre hárítja.

    7. PÉNZVISSZATÉRÍTÉS KIZÁRÁSA

        7.1. A belépőjegyek árát a pénztártól való távozást követően nem áll módunkban visszatéríteni. Kérjük ezért a Vendégeket, hogy igény szerint tájékozódjanak a Múzeum jellegéről még a belépés előtt, akár a honlapunkon, Facebook, illetve Instagram oldalunkon, akár személyesen a Múzeumban.

        7.2. Az ÁSZF figyelmeztetés ellenére történő ismételt megsértése, vagy az ÁSZF súlyos megsértése – előzetes figyelmeztetés nélkül is – a Múzeum területéről történő kitiltást von maga után. Ebben az esetben a Vendég a személyzet felszólítására köteles a Múzeum területét haladéktalanul elhagyni, és a belépőjegy árának visszatérítésére nem jogosult.

    8. PANASZKEZELÉS, IRÁNYADÓ JOG ÉS NYELV

        8.1. Amennyiben a Vendégnek bármely kérdése, észrevétele, panasza merül fel, az alábbi elérhetőségen állunk rendelkezésre:

Illúziók Múzeuma Kft.

E-mail: [email protected]

        8.2. A Szolgáltató a részére küldött megkereséseket kivizsgálja és azokra nyolc (8) munkanapon belül válaszol a Vendég általa megadott értesítési címen. Amennyiben a megkeresésesre a válaszadás – a Szolgáltatón kívülálló okokból – hosszabb időt igényel (pl. harmadik fél tájékoztatásának bekérése), úgy erről a Szolgáltató a Vendéget tájékoztatja, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesítse.

        8.3. A jelen ÁSZF-re a Múzeum székhelye szerinti jog az irányadó.

        8.4. Az ÁSZF magyar és angol nyelven készült. Amennyiben a két szövegváltozat eltér egymástól, az ÁSZF magyar nyelvű változata irányadó.

Jelen ÁSZF 2021. október 30. napjától hatályos.